Transporttjenester

Transporttjenester

Langtransport

 • Daglige ekspressruter Trøndelag - Østlandet
 • Oppdrag i hele Skandinavia
 • Ekspressbiler med skap og lift
 • Semitrailere- med skap og åpne
 • Biler til maskinflytting
 • Termobiler med alle termosoner

Distribusjon og terminaltjenester

 • Faste daglige ruter
 • Utlevering og innhenting
 • Dekker hele Midt-Norge
 • Daglig avganger til Østlandet
 • Distribusjon på Østlandet
 • Varelager, lagerhotell
 • Omlasting
 • Innendørs- og utendørslagring
 • Splitting av kontainere

Kranbiler

 • Biler i alle størrelser
 • Små og store kraner
 • For- og bakmonterte kraner
 • Mobilkraner
 • Kraner for montasjeoppdrag

Anleggstransport

 • Midt-Norges største aktør
 • Oppdrag over hele landet
 • Alt innen bygg og anlegg
 • Massetransport
 • Asfalttransport
 • Moderne biler tilpasset ulike oppdrag

Bud- og ekspressbiler

 • For bedrifter og privatpersoner
 • Lang erfaring, rask og pålitelig
 • Små og store leveranser, korte og lange avstander
 • Hasteoppdrag og ekspressbud

Kontainertransport og renovasjon

 • Avfallshåndtering
 • Spesialiserte kontainerbiler og sidelastere
 • Utleie av åpne og lukkede kontainere
 • Krokkontainere i alle størrelser
 • Levering og henting hele døgnet etter avtale

Tungtransport/spesialtransport

 • Maskinflytting
 • Brakkeflytting
 • Transport av byggelementer
 • Alle typer transport av spesialgods
 • Følgebiler