Overdrar distribusjon stykkgods til B. H. Ramberg AS

Med bakgrunn i at styret i OTTS over tid har diskutert og vurdert veien videre for OTTS, har styret i samarbeid med daglig leder landet på en strategisk beslutning om at OTTS fremover skal satse på vekst og utvikling innen segmentene tipp/anlegg – spesial / kran og langtransport. Dette medfører at vi fra 01.01.2020 ikke skal drive med stykkgods distribusjon og stykkgodsterminal på Heggstadmoen. 

Som en liten regional aktør i et marked hvor kunder krever nasjonale løsninger klarer vi ikke å tilby et godt nok rutenett utenfor midt-Norge med tanke på framføringstider etc. I tillegg hverken ønsker vi eller har mulighet til å konkurrere på pris mot de store landsdekkende aktørene som Postnord og Bring.

Dette medfører at OTTS fra 01.01.2020 overfører sin stykkgodsdrift og terminaldrift på Heggstadmoen til B. H. Ramberg AS. Alle ansatte på terminalen ved Heggstadmoen, samt 2 befraktere ved kjørekontoret på Kvenildmyra ansettes i B. H. Ramberg fra 01.01.2020.

Alle dagens bileiere i distribusjonssegmentet har fått tilbud om å fortsette sin virksomhet under B.H. Ramberg.
OTTS skal fortsatt drive parti/3PL terminal på Pir2, og virksomheten der vil fortsette tilnærmet som tidligere. Alle varer som skal sendes derfra til «distriktet» utover Trondheim skal sendes med det etablerte rutenett gjennom B. H. Ramberg.

Trondheim 11.09.2019
Geir Prytz Heen, daglig leder

 

Les artikkel fra Moderne Transport her